Apie mus
A state permitting clear perception and understanding; the area that may be seen distinctly or resolved into a clear image.

UAB „Darstogva“ vykdo savo veikl? ir s?kmingai atlieka ?vairius skardinimo darbus  visoje Lietuvoje daugiau nei 15 met?. Ilgamet? patirtis, sukauptos žinios bei ?g?džiai  leidžia atlikti ?monei nuo lengviausi? iki  pa?i? sud?tingiausi? skardinimo darb?.

Profesional?s, patikimi bei patyr? darbuotojai darbus atlieka  laiku bei kokybiškai –  tai pagrindiniai UAB „Darstogva“ tikslai.

?mon? dengia stogus naudodama dvigubo falco technologij?  ?vairia skarda – cinku, aliuminiu, variu, kt. Taip pat ruošia skardos lankstinius, ruošinius nuvedimo sistemoms,  gamina skardos tvirtinimo laikiklius,  atlieka ypatingai sud?tingus falcini? stog? dengimus. Reikiami skardos gaminiai  paruošiami profesionaliomis stakl?mis greitai bei kokybiškai.